Ευρωπαϊκά πρότζεκτ
"the ArT of Theatron As a second CHance Project"

Project Title: the ArT of Theatron As a second CHance Project

Acronym : ATTACH

Field : Adult education

Main objective of the project : Innovation

Project Start Date 2021-04-01

Project Total Duration 24 months

Project End Date 2023-03-31

Partners

● 1st Second Chance School of Domokos Greece (+APICCO – Community based Art)

● PANEPISTIMIO THESSALIAS Greece

● Centre du Théâtre de l'Opprimé Augusto Boal France

● BALAMO'S TEATRO APS Italy

● G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED Cyprus

Apicco's constribution

Artistic Partnership in Community’s Creative Opening (APICCO Social Cooperative Enterprise - APICCO SCE), will undertake the instruction of theatre to the Greek prison inmate participants. They have been vastly experienced with the instruction of theatre within prisons and have taught inmates of the applicant organisation for the last three years preceding this application. As regards the specific project, the APICCO SCE will implement the prison theatre documentation for a duration of 10 months (September 2021 - June 2022) and the joint theatre play for another 6 months (September 2022 - February 2023), comparably to the Prison theatre documentation.


"All2gather" Project – Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή

Στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund Greece και της πρόσκλησης για την «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», ανάμεσα στα έργα που εγκρίθηκαν να υποστηριχθούν για την υλοποίησή τους είναι και η πρόταση της ΑΜΚΕ ΤΡΙ.ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ως Φορέα Υλοποίησης μαζί με την APICCO COMMUNITY ως Εταίρο, για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Τέχνη στη Φυλακή.

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Τέχνη στη φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και στη διαδικασία επανένταξης. Μέχρι σήμερα δεν τηρείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς αντίστοιχο αρχείο που να καταγράφει, αρχειοθετεί, μελετά, αξιολογεί, αξιοποιεί τα έργα και τις δράσεις, ούτε έχει συσταθεί αντίστοιχο δίκτυο σύνδεσης και ενδυνάμωσης των φορέων που συμμετέχουν. Θα στηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται, αναρτώνται και επικαιροποιούνται οι δράσεις με στόχο την επικοινωνία, συνέργεια και διάδραση των φορέων καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας απέναντι στην ευπαθή ομάδα των φυλακισμένων και αποφυλακιζόμενων. Θα γίνει χαρτογράφηση, καταγραφή και κατάθεση όλων των δράσεων, ανανέωση, ενημέρωση και διασύνδεση των ομάδων/στόχων. Η ομάδα μας απαρτίζεται από στελέχη ικανά να φέρουν εις πέρας ολοκληρωμένα έργα και είναι έμπειρα στην εκπαίδευση εντός των φυλακών, στις διαδικασίες επανένταξης, με πλούσιο εθελοντικό-κοινωνικό έργο και τη δυνατότητα, την εμπειρία και τη γνώση να επικοινωνήσουν κατάλληλα την πρωτοβουλία ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση όλων των ομάδων.

Πρόγραμμα ACTIVE CITIZENS FUND για την Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Φορέας Υλοποίησης: 3.1 Πολιτισμού

Εταίρος: APICCO Community Based Art

Χρηματοδότηση : EEA Grants 2014-2021

Φορείς διαχείρησης στην Ελλάδα : Ιδρυμα Μποδοσάκη- Solidarity Now