Η apicco είναι καλλιτεχνικό καταφύγιο, με παράθυρα χωρίς κάγκελα, που χωρά την καλύτερη εκδοχή της αθέατης πλευράς της κοινωνίας

Όραμα

Μια κοινωνία που αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε μέλος της, που παρέχει ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις, οικονομικούς, κοινωνικούς, ηλικιακούς φραγμούς, σωματικούς περιορισμούς και σύνορα, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αποστολή

Η προώθηση και η διευκόλυνση της πρόσβασης και της ενασχόλησης όλων των πολιτών με τις Τέχνες, με την Τέχνη του Θεάτρου και την εν γένει καλλιτεχνική δημιουργία, ως μέσο για την υποστήριξη της συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των πολιτών καθώς και η ενδυνάμωση και η προετοιμασία της επανένωσης των κρατουμένων με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σκοπός

● Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων και προγραμμάτων

● Η παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας και της δημιουργικής έκφρασης

● Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής σε άτομα και ομάδες που βρίσκονται αποκλεισμένες (κρατούμενοι, πρώην κρατούμενοι, μετανάστες, ΑΜΕΑ, άνεργοι κ.α.) μέσω της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της κατάρτισης και της εργασίας

● Η οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και προκαταλήψεων

● Η ερευνα, καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση καλλιτεχνικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε Καταστήματα Κράτησης

● Η ψυχολογική και σωματική ενδυνάμωση ευάλωτων ατόμων και πληθυσμών

Αρχές

Η APICCO – Community Based Art είναι ένα συνεργατικό σχήμα που λειτουργεί με όρους ισοτιμίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης, με δέσμευση στο κοινό όραμα και σεβασμό στην ατομικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.